ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ


1

Στολή Ασφάλειας Προσωπικού

2

Στολή Υπηρεσίας Ασφάλειας Προσωπικού

3

Κοστούμι Κυβερνήτη Ολυμπιακής Εταιρείας

4

Στολές ξενοδοχείων

5

Στολές Εστιατορίων, Κέντρων Διασκεδάσεως

6

Στολές Εστιατορίων, Κέντρων Διασκεδάσεως

7

Στολές ξενοδοχείων

8

Στολή doorman για το ξενοδοχείο 'Μεγάλη Βρετανία'

9

Στολή μαιτρ για το ξενοδοχείο 'Golden Age'

10

Τήβεννος

11

Πηλίκιο Κυβερνήτη Αεροπορίας Αιγαίου(Aegean Airlines)

12

Φράκο

©2020 Φρουζάκης Στρατιωτικά Είδη